preskoči na sadržaj

III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Login
Tražilica
Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Anketa
Čemu se najviše veselite kada se bliži Božić?


Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 11. 2010.

Ukupno: 466132
Ovaj mjesec: 4828
Ovaj tjedan: 1008
Danas: 3
anka je kišilo nad Bres

e-Dnevnik

e-dnevnik za nastavnike


e-dnevnik za učenike

RED BUTTON

RED BUTTON

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

UTC +1 (CET)

Prognoza vremena

 
Natječaji
Natječaj za radno mjesto spremač/spremačica
Tomislav Leček / datum: 4. 11. 2019. 11:45

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA: 011-02/19-01/02; URBROJ: 2186-23-06-19-2) od 10 svibnja 2019. (dalje u tekstu: Pravilnik) ravnateljica III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN (daljnje tekstu: Škola)

N A T J E Č A J

  • Naziv radnog mjesta: SPREMAČ/ICA  – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - zamjena

Mjesto rada: III. osnovna škola Varaždin, Trg Ivana Perkovca 35, Varaždin

Uvjeti:

 

  • opći uvjet za zasnivanje radnog odnosu sukladno općim propisima o radu
  • osnovna škola.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  • životopis,
  • dokaz o završenoj osnovnoj školi,
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat/kinja prije sklapanja ugovora o radu dužan/na je predočiti izvornike ili ovjerene preslike.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 27/93., 58/93., 76/94., 108/95., 108/96., 8201., 103/03. i 148/13.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi natječaj pozvati se na to pravo i  uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, koje u trenutku podnošenja prijava ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i  dokaze u skladu s člankom 103. Zakona  u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja prijavljena na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja i  dužan/a je pristupiti postupku procjene i vrednovanju prema Pravilniku na poveznici.

Obavijest o datumu i vremenu postupku procjene i vrednovanja kandidata/kinje kao i sadržaju i načinu procjene i vrednovanja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

Dostavom prijave na natječaj svi kandidati/kinje dali/e su privolu Školi za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči Škole dana 17. listopada 2019. godine.

Natječaj je otvoren 8 dana u razdoblju od 4. do 12. studenog 2019. godine. Ako se prijave šalju posljednjeg dana natječaja moraju biti poslane preporučenom pošiljkom.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu (prijave putem e-maila neće se razmatrati):

III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
Trg Ivana Perkovca 35
42000 Varaždin

s naznakom: „natječaj za spremača/icu“.

Rezultati natječaja objavit će se u roku od 30 dana od dana završetka natječaja putem mrežne stranice III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, kandidati/kinje se izvješćuje preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, a ostali kandidati/kinje istim tekstom obavijesti redovitom poštanskom pošiljkom.

KLASA: 112-03/19-01/25
URBROJ: 2186-23-02-19-1

Varaždin, 4. studenog 2019.

Ravnateljica:

dr. sc. Jasenka Martinčević, prof.


[OPŠIRNIJE]RSS


Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica razredne nastave ucitelj ica razredne nastave u produzenom boravku 2 10 2017 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kanidatima po natjecaju za ucitelja icu razredne nastave III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kanidatima po natjecaju za ucitelja icu razredne nastave u produzenom boravku III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto spremac ica 4 12 2017 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kanidatima po natjecaju za spremaca icu III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto kuhar ica 20 12 2017 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kanidatima po natjecaju za kuhar icu III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica njemackog jezika 17 1 2018 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kanidatima po natjecaju za ucitelja icu njemackog jezika III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica kemije biologije i prirode 7 2 2018 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kanidatima po natjecaju za ucitelja icu kemije biologije i prirode III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto spremac ica 11 6 2018 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica fizike 13 9 2018 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kanidatima po natjecaju za ucitelja icu fizike III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica razredne nastave u produzenom boravku 9 10 2018 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kanidatima po natjecaju za ucitelja icu razredne nastave u produzenom boravku 2 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za pripravnistvo strucni suradnik ca knjiznicar ka psiholog inja 26 10 2018 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kandidatima po natjecaju za pripravnistvo strucni suradnik ca knjiznicar ka psiholog inja III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica francuskog jezika 17 01 2019 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kandidatima po natjecaju za ucitelja icu francuskog jezika III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica razredne nastave u produzenom boravku 18 09 2019 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica razredne nastave 07 10 2019 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kandidatima po natjecaju za ucitelja icu razredne nastave III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto ucitelj ica njemackog jezika 07 10 2019 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kandidatima po natjecaju za ucitelja icu njemackog jezika III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto kuhar ica 17 10 2019 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kandidatima po natjecaju za kuhar icu III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Natjecaj za radno mjesto spremac ica 04 11 2019 III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf
Obavijest kandidatima po natjecaju za spremac ica III OSNOVNA SKOLA VARAZDIN.pdf

°~° Copyright © 2019. | III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN | ® Sva prava pridržana °~°
preskoči na navigaciju